Trocha historie

Ještě před nástupem éry klasických razítek se k ověřování dokumentů využívala pečeť. Etymologie slova pečeť je slovanská. Vychází ze slov souvisejících s cejchováním, vypalováním znaků. Studiem pečetí…