Trocha historie

Ještě před nástupem éry klasických razítek se k ověřování dokumentů využívala pečeť. Etymologie slova pečeť je slovanská. Vychází ze slov souvisejících s cejchováním, vypalováním znaků. Studiem pečetí se zabývala a zabývá věda nazývající se sfragistika. Pečetidlo, jak jej známe dnes, sloužilo nejen k vkládání opakujících se textů nebo obrázků na roh listin, ale také k ověřování pravosti a autenticity dokumentů.
 

Symbol vysokého postavení

Pečetidlo je odnepaměti symbolem vysokého postavení a prosperity. Ten, kdo vlastnil pečetidlo, byl odpradávna považován za člověka na úrovni, ke kterému je nutné vzhlížet. Výrobou razítek se lidé zabývají dlouho. Dodnes tento produkt slouží k úřednímu ověřování dokumentů a k potvrzování platnosti listin. V posledních letech často plní i funkci zábavnou – kupříkladu malým dětem na prvním stupni základních škol se razí různé obrázky za dobře odvedenou práci.