Vodovodní přípojka

Pokud nesplníte technické podmínky připojení na veřejný vodovod určená provozovatelům, může vlastník nebo provozovatel veřejného vodovodu odmítnout připojení vaší vodovodní přípojka na veřejný vodovod. Proto do toho nechoďte sami, ale společně s naší firmou.

Pokud se provozovatel veřejného vodovodu rozhodne osadit měřidlo na vodovodní přípojka, z níž se dosud odběr vody neměřil, jste vy, jako odběratel povinen provést podle pokynů provozovatele veřejného vodovodu potřebné úpravy na vodovodní přípojka. Pokud si nebudete vědět rady, vše za vás kompetentně vyřešíme.

Potřebujete pomoci? Pište, volejte!

Každý má umět řádně vykonávat svou profesi, proto tu naši přenecháte nám! My se zase nebudeme plést do vašeho řemesla.